Visste du at Antarktis er viet til fred og forskning?

Antarktis er det eneste kontinentet i verden hvor man har klart å opprettholde fred. Inngangsbilletten for å delta i Antarktissamarbeidet er at man har forskningsaktivitet der.
Forskere i AntarktisPå den norsk-amerikanske traversen under IPY deltok forskere fra Norge, USA, Japan og Tyskland. Foto: Jan-Gunnar Winther / Norsk Polarinstitutt

Forskningen i Antarktis i årene etter det Internasjonale Geofysiske År (IGY) i 1957–1958 var dominert av nasjonale programmer og prioriteringer, ofte lokalisert i nærheten av egne stasjoner. Dette bildet har endret seg over tid og nådde en topp under den store internasjonale forskningsinnsatsen under Det internasjonale polaråret (IPY) i 2007–2008. Under IPY gikk mange nasjoner sammen om gjennomføring av ekspedisjoner som ingen nasjon alene kunne gjennomføre. Denne internasjonale forskningsdugnaden bærer nå frukter ved at ny kunnskap kommer for dagen.

Hvordan økosystemene i Sørishavet reagerer på klimaendringer er en viktig problemstilling som det ble forsket på under IPY. Dette er blant annet viktig for at vi skal ha en bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser, spesielt er fangst av krill interessant i den sammenheng. En annen problemstilling er hvilken rolle ismassene i Antarktis får på framtidas havnivå. Tett befolkede områder i helt andre deler av verden blir berørt hvis isen i Antarktis blir mindre. Krevende logistikk i Antarktis er også en drivkraft for at nasjoner har samarbeidet om fly- og skipstransport, stasjonsdrift og gjennom det også styrket sitt forskningssamarbeid.

Det internasjonale vitenskapelige samarbeidet i Antarktis er organisert gjennom Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR). SCAR ble etablert i 1958 som en direkte konsekvens av det Internasjonale Geofysiske År (IGY). I dag omfatter SCAR en rekke faglige arbeidsgrupper som koordinerer virksomheten i Antarktis gjennom sine fagfelt, og hvor norske forskere deltar.

Les mer hos Norsk Polarinstiutt