Visste du at det finnes vann under isen i Antarktis?

I 2007 oppdaget forskere flere innsjøer under Recoveryisstrømmen i Dronning Maud Land. Satellittmålingene viste at innsjøene til sammen var nesten like store som Antarktis’ største innsjø, Vostoksjøen (like stor som Hordaland fylke). Nå viser nye data fra radarmålinger på bakken at innsjøene, som ligger under 3,5 km tykk is, er betraktelig mindre enn først antatt.
Trans-Atlantic Scientific Traverse Expeditions - Ice Divide of East Antarctica (TASTE-IDEA) 2007-2008Trans-Atlantic Scientific Traverse Expeditions - Ice Divide of East Antarctica (TASTE-IDEA) 2007-2008. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Målingene ble foretatt under den norsk-amerikanske forskningstraversen (TASTE-IDEA) som foregikk med beltevogner fra den norske stasjonen Troll i Dronning Maud Land til Sørpolen under Det internasjonale polaråret 2007–2008. Breradardata fra traversen viser at vannstanden i minst to av innsjøene har vært høyere enn i dag, det vil si at de på et tidspunkt har tømt seg. Data indikerer også at innlandsisen over store deler av området ligger oppå myke og våte sedimenter, og ikke over innsjøer.

Det er også oppdaget andre innsjøer i nærområdet hvor vannstanden har sunket ganske nylig. Resultatene av den nye forskningen peker mot at det er et dynamisk system av vann, elver, vannsig og våte sedimenter under isen. Fra tidligere forskning er det kjent at vann og myke sedimenter på undersiden påvirker hvordan isen siger mot kysten, noe som igjen har betydning for hvor raskt havnivået stiger. Det viser seg at Recoveryområdet har de egenskapene som skal til for raskt å føre is fra det indre av Antarktis og ut til havet.

TASTE-IDEA utførte de første bakkemålingene som har vært gjort i denne delen av Øst-Antarktis siden 1960-tallet. Flere fagpersoner fra Norsk Polarinstitutt deltok på traversen, som regnes som den største norske forsknings-ekspedisjonen i moderne tid. Hensikten med TASTE-IDEA var å få en bedre forståelse av klimaendringene i Øst-Antarktis. Forskningen gir også kunnskap om hvordan klimaet der har endret seg tidligere og hvordan Dronning Maud Land kan komme til å endre seg i framtida.