Visste du at to samer deltok på den første overvintringen på det antarktiske kontinent?

De to samene var med som hundepassere på en engelsk ekspedisjon som overvintret i Antarktis fra 1898–1900.
Per Savio har hentet vann og er omringet av AdeliepingvinerPer Savio har hentet vann og er omringet av Adeliepingviner. Foto: Norsk Polarinstitutt

I 1898 la det britiske skipet «Southern Cross» avgårde med kurs mot sør. Målet var Antarktis. Om bord i skipet befant det seg en norsk ekspedisjonsgruppe, og ekspedisjonen var ledet av Carsten Borchgrevink fra Christiania. De to samene Per Savio og Ole Must fra Sør-Varanger var også blant besetningen, de var hyret med på ekspedisjonen som hundepassere. Målet med ekspedisjonen var å finne den magnetiske sørpol, og om mulig gjøre et fremstøt mot selve polpunktet. Ekspedisjonen ble privat finansiert av den britiske avisutgiveren George Newnes.

Ferden til Antarktis gikk smertefritt. Skipet kastet anker i Hvalbukta innerst i Rosshavet og Borchgrevinks ekspedisjon overvintret på Kapp Adare i to ferdighus de hadde med seg. Dette ble den første ekspedisjon som overvintret på det antarktiske kontinent. Ved et uhell kom de to samene til å bli de første som tilbrakte natta på kontinentet. Dette skjedde før ekspedisjonen hadde funnet en egnet plass for overvintring. En dag Per Savio og Ole Must var ute med hundene, blåste det opp til storm, og skipet ble nødt til å legge ut mot åpent hav for å ri av stormen. Savio og Must ble værende igjen på land sammen med hundene, noe som gikk bra.

Ekspedisjonen tok seg opp på Rossbarrieren og foretok en sledetur til 78° 50' S, den høyeste sørlige lengdegrad oppnådd til da. Deltakerne samlet verdifulle vitenskapelige data, og foretok de første magnetiske observasjoner på fastlandet. De gjenoppdaget Hvalbukta, som skulle bli utgangspunktet for Roald Amundsens ekspedisjon 11 år senere. «Southern Cross» -ekspedisjonen kom tilbake til Norge i år 1900. To menn døde underveis.