Visste du at Antarktis er det tørreste kontinentet på jorda?

På det tørreste, kaldeste og minst befolkede kontinentet på jorden fins det derimot masser av vann – frosset vann.
Hjullaster tømmer oppfrest is i smeltekarFylling av oppfrest is i smeltekaret som produserer ferskvann. Foto: Norsk Polarinstitutt

Det kan høres rart ut, men i isødet Antarktis er det vannmangel! All vannforsyning produseres ved å smelte is. På den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land produseres alt vannet ved å frese opp is fra området rundt før det fraktes til stasjonen. På Troll smeltes isen ved å bruke overskuddsvarme fra strømaggregatene på stasjonen.

I løpet av året brukes det mye vann til de som oppholder seg på stasjonen, både til matlaging og drikke, og til vask og oppvask, dusj, til toalettspyling og til å fylle badestampen de gangene den er i bruk. I gjennomsnitt går det med ca. 100 liter vann pr. person i døgnet.

I Antarktis er det strenge krav til avfallshåndtering og utslipp, noe som reguleres gjennom Antarktistraktatens miljøvernprotokoll (1995). Målet er å holde kontinentet så rent som mulig, og at alt avfall kildesorteres og fraktes ut av Antarktis. Troll har et svært avansert renseanlegg som sørger for rensing av kloakk og gråvann som gjør at det vannet som slippes ut er så rent som overhodet mulig.

For skoler: Se leseaktiviteten fra naturfag.no
(tilpasset ungdomstrinnet, 8.-10. klasse)