Visste du at havet stiger med 60 meter hvis all isen i Antarktis smelter?

Men et Antarktis uten is vil ikke se dagens lys uten at hele kontinentet flytter seg, noe som historisk sett har tatt millioner av år. Derfor er bidraget fra Antarktis til det globale havnivå mye mindre enn 60 meter. Men hvor mye mindre er et vanskelig spørsmål som verdens forskere for tiden studerer intenst.
Isen og landmassene i AntarktisAntarktis er et digert kontinent, og holder fantastiske mengder vann, i form av is. Illustrasjon: Norsk Polarinstitutt

For ti år siden var den alminnelige oppfatningen blant forskere at innlandsisen i Antarktis kom til å øke sin masse hvis den globale temperaturen steg. Det er fordi høyere lufttemperatur fører til mer nedbør og for kalde Antarktis sin del betyr det mer snø. På den måten vokser innlandsisen. Snøen som faller over Antarktis binder opp vann som ellers ville ha oppholdt seg i verdenshavene. Ergo var resonnementet at Antarktis under en global oppvarming ville bidra til å senke havnivået.

Nye målinger fra satellitt og forskning har endret denne oppfattelsen. Antarktis er et nediset kontinent hvor mesteparten av isen ligger høyt over havet. Der innlandsisen møter havet danner den imidlertid store, flytende isbremmer som utgjør ca. 10 % av isen i Antarktis. Isbremmene er i kontakt med havet som kan svekke og smelte dem. Spesielt på Den antarktiske halvøy har flere av isbremmene kollapset de siste ti årene. Isbremmene fungerer som en slags propp som holder igjen isen som ligger på land. Når isbremmene forsvinner øker derfor hastigheten til isen som renner ut mot havet. Resultatet blir at mer is kalver i form av isfjell. Isfjell som til slutt smelter og som fører til at havet stiger.

Usikkerheten om hva som skjer med isen i Antarktis dette århundret er stor. Flere nye forskningsresultater tyder på at Antarktis sitt bidrag til havnivåøkning innen 2100 er på 10–50 cm.