Visste du at det finnes norske kunstverk i Antarktis?

På veggene på norges mest avsidesliggende forskningsstasjon, Troll, henger det utsøkt kunst laget av norske kunstnere.
Åpent Vann / Spor og tegn av Arvid Sveen«Åpent Vann / Spor og tegn». Foto: Arvid Sveen ARKTIS ANTARKTIS Columnar-Granular av Jenny-Marie Johnsen«ARKTIS ANTARKTIS Columnar-Granular». Foto: Jenny-Marie Johnsen Whiteout av Jenny Rydhagen«Whiteout». Foto: Jenny Rydhagen

De tomme veggene på Troll trengte å fylles med noe som overvintrerne kan beskue de lange vintermånedene de er isolert på stasjonen. I samarbeid med KORO (Kunst i Offentlige Rom) gjennomførte derfor Norsk Polarinstitutt et kunstprosjekt som resulterte i at det nå henger spesiallaget kunst på stasjonens vegger. Kunstnerne Arvid Sveen, Jenny Rydhagen og Jenny-Marie Johnsen fikk oppdraget med å utsmykke stasjonen og alle tre lot seg inspirere av forskningsmateriale og historisk materiale som bilder, dokumenter og brev i sitt arbeid med verkene.

Arvid Sveens verk «Åpent Vann / Spor og tegn» består av fire fotografier med fire ulike horisontlinjer. I hvert fotografi er det kopiert inn håndskrevne tekstfragmenter fra ulike norske Antarktisekspedisjoner.

Jenny Rydhagens verk «Whiteout» består av seks foto som belyser hvordan landskapet i Antarktis har en mytisk appell til de fleste mennesker i kraft av det er et relativt nyoppdaget land, og at det på grunn av sitt harde klima og øde beliggenhet er såpass utilgjengelig. Bildene kombinerer sitater fra Antarktisoppdagere og foto av gjenstander fotografert gjennom makrolinse som gir assosiasjoner til snø, is eller hav.

Jenny-Marie Johnsens verk «ARKTIS ANTARKTIS Columnar-Granular» består av fem foto som har utgangspunkt i bilder forskere fra Norsk Polarinstitutt har tatt av millimeter tynne snitt av iskjerner i polarisert lys. Columnar står for is i langstrakt form. Granular står for kornete form.
 

– På et så isolert sted som Troll er den inspirerende og beroligende betydningen av kunst uvurderlig, sa direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt da bildene ble presentert i Tromsø i 2009 – like før de ble fraktet den lange veien til Antarktis.