Visste du at krillstimer i Antarktis kan dekke flere kilometer i hver retning med inntil 30 000 krill per kubikkmeter?

Antarktis-krillen forekommer i store svermer og har en flekkvis utbredelse. Det er derfor stor usikkerhet rundt størrelsen på bestanden av Antarktis-krillen.
Antarktis-krillKrill er ein viktig del av det antarktiske dyrelivet, og er hovednæringskilden for flere arter høyere i økosystemet. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

Antarktis-krillen er hovednæringskilden for flere arter i det Antarktiske marine økosystemet, og dette gjør denne krillen til en nøkkelkomponent i økosystemet. Krillen blir ca. seks cm lang, veier 20 gram og kan bli syv år gammel. Den inneholder mye fett og forekommer i store svermer som gjør den til et enkelt og næringsrikt byttedyr for sjøfugl, pingviner, seler og hval, og den er også ettertraktet av trålfiskere. Som andre krepsdyr har krillen et ytre skall som skiftes med jevne mellomrom. Fra ett skallskift til et annet kan krillen i gode perioder vokse, mens den i perioder med lite mat kan krympe.

Antarktisk krill (Euphausia superba) regnes som en kaldtvannsart og trives best når sjøtemperaturen er lavere enn 2 °C. På vinteren er den avhengig av havis for beiting på isalger som vokser på undersiden av havisen. Derfor vil krillen være svært sårbar for økende sjøtemperatur og reduserte mengder havis. I dag er det store usikkerheter omkring bestandstørrelsen, men den rapporteres å være et sted mellom 50 og 500 millioner tonn.

Fisket på krill i Sørishavet forvaltes av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Fisket starter i desember og avsluttes i august/september, og foregår i området fra Sør-Georgia og sørvestover til vestsiden av Den antarktiske halvøy. Siden 1992/93 har fangsten ligget på 100 000 til 130 000 tonn. Krill er meget rik på omega 3-fettsyrer og brukes mye i helsekostindustrien.

For skoler: Se leseaktiviteten fra naturfag.no
(tilpasset ungdomstrinnet, 8.-10. klasse)