Visste du at den første kvinnen som gikk til Sørpolen var norsk?

Liv Arnesen fra Bærum lagde internasjonale overskrifter da hun som den første kvinne gikk til Sørpolen alene uten støtte eller forsyninger. Arnesen startet fra Hercules Inlet ved sørenden av Weddellhavet 5. november 1994. Etter 50 dager nådde hun Sørpolen på julaften samme året, og hadde da gått 1200 km på ski. Hun ble så fløyet ut av kontinentet.
Liv Arnesen sammen med Ann Bancroft på Sørpolen i 2001Liv Arnesen sammen med Ann Bancroft på Sørpolen i 2001. Foto: yourexpedition.com

Flere andre norske kvinner har også markert seg i Antarktis. Caroline Mikkelsen, kona til hvalfangstkaptein Klarius Mikkelsen, var den første kvinnen som gikk i land på kontinentet 20. februar 1935.

Monica Kristensen Solås har deltatt som forsker (glasiolog) på flere ekspedisjoner til Antarktis. Første gangen var i 1980–81 da hun var med på en britisk Antarktisekspedisjon. I 1984–85 deltok hun på Norsk Polarinstitutts ekspedisjon med kystvaktskipet K/V «Andenes», og i 1986–87 organiserte og ledet hun en hundesledekspedisjon som skulle følge Roald Amundsens rute til Sørpolen. Ekspedisjonen måtte snu ved 85°59'S.

I 1991–92 etablerte Kristensen Solås forskningsstasjonen «Blåenga» i Coats Land, Vest-Antarktis. Dette var første sesong av Aurora-programmet, som var et treårig klimarelatert forskningsprosjekt innenfor meteorologi, glasiologi og oseanografi. Det skulle foregå på Filchnerisen, der det tidligere ikke var gjort slike undersøkelser. Denne sesongen gjorde hun også første framstøt for å finne teltet som Roald Amundsen satte igjen på Sørpolen i 1911. Teltet var tenkt utstilt under OL på Lillehammer i 1994. Kristensen Solås lyktes ikke med å finne teltet, men gjorde et nytt forsøk sesongen 1993–94 da hun ledet sin neste forskningsekspedisjon til Antarktis. Heller ikke denne gangen fant ekspedisjonen teltet, som antas å ligge begravd under 15 meter snø. I slutten av desember 1993 ble ekspedisjonen rammet av en alvorlig ulykke da nestleder Jostein Helgestad falt i en bresprekk og omkom. Ekspedisjonen ble avsluttet etter denne ulykken.

I sesongen 2000–01 krysset Liv Arnesen og amerikanske Ann Bancroft Antarktis på ski. Turen tok 94 dager og var 2747 km lang.

Siden 1984–85 har det deltatt flere kvinnelige forskere på ulike forskningsekspedisjoner til Antarktis, og frem til dags dato har i alt fire norske kvinner overvintret på den norske Troll-stasjonen i Dronning Maud Land. I den kommende vintersesongen på Troll vil en av de seks overvintrerne være kvinne.