Visste du at en isbrem er en isbre som flyter på havet?

Nesten 10 % av landområdene i Antarktis er isbremmer. Forskere studerer nå en av de største isbremmene, Fimbulisen, for å få svar på viktige klimaspørsmål.
Illustrasjon som viser boring gjennom isbremmen til havet under.Illustrasjon som viser boring gjennom isbremmen til havet under. Illustrasjon: Eirik Berger

I Antarktis er det ingen elver, men store mengder ferskvann renner ut i havet når undersiden av isbremmene smelter. Fimbulisen i Dronning Maud Land er den isbremmen som tilfører havet mest ferskvann. Dette ferskvannet har stor betydning for utbredelsen og tykkelsen av isdekket i havet utenfor isbremmen og for dannelsen av bunnvann.

ICE-Fimbulisen – fra topp til tå er et forskningsprosjekt om klimaet i Antarktis. Hensikten med prosjektet er å finne ut av om det varme vannet utenfor Fimbulisen trenger inn under isen og smelter den effektivt, eller ikke. Prosjektet studerer massebalansen, smelting og sirkulasjon i havet på undersiden av den flytende isen. Disse prosessene er viktige å forstå for å kunne forutsi det globale klimaet på kloden, og har derfor også vakt stor internasjonal interesse.

Et tverrfaglig team bestående av oseanografer og glasiologer, samt teknisk personell, har gjennom lange opphold i Antarktis de siste årene samlet inn verdifulle klimadata fra isødet. De har boret seg gjennom isbremmer som er opp til 1200 meter tykke og satt ut avanserte måleinstrumenter. Forskerne er nå godt i gang med å analysere dataene fra feltarbeidet på Fimbulisen. Så langt viser resultatene at vannet som strømmer inn under isen ikke er så varmt som først antatt, men at det foregår en turbulent prosess utenfor isen som fører til at vannvirvler føres inn under isen og kan bidra til hurtigere smelting. 

Ingen har tidligere lyktes med tilsvarende studier på Fimbulisen, og de resultatene som tikker inn gir forskerne for første gang innsikt i issmeltingen under isbremmen i denne svært viktige delen av Antarktis.

Norsk Polarinstitutt ledet prosjektet ICE-Fimbulisen – fra topp til tå, og på nettsiden finner du mer informasjon.