Visste du at Helmer Hanssen fulgte Roald Amundsen på tre ekspedisjoner?

Helmer Hanssen (1870–1956) fra Andøya i Vesterålen fulgte Roald Amundsen på tre av hans ekspedisjoner.
Helmer HanssenHelmer Hanssen. Foto: Chr. Hansen, Tromsø Skipperforening

Helmer Julius Hanssen ble født i Bjørnskinn i Vesterålen i 1870. Bare tolv år gammel dro han på fiske i Lofoten og Finnmark. Noen år etter flyttet han til Tromsø og dro på ishavet. I 1894–97 var han på ishavsfangst etter bottlenose, kvitfisk og sel. Hanssen tok styrmannssertifikat i 1897 og var styrmann på D/S «Laura» som førte engelskmannen Pearson til Novaja Semlja samme år.

På anbefaling fra apoteker Fritz Zappfe i Tromsø fikk Hanssen hyre som annenstyrmann og altmuligmann på Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen med «Gjøa» i 1903–06. Han hadde nylig blitt far til en liten gutt og la nå ut på en tur som var beregnet å vare i to-tre år, men som viste seg å vare i fire. I løpet av ekspedisjonens overvintringer blant inuittene ble Hanssen en meget dyktig hundekjører. Etter hjemkomsten jobbet han som tolloppsynsmann i Tromsø.

Hanssen ble håndplukket som islos til Roald Amundsens Sørpolekspedisjon i 1910–11. Her gjorde han en stor innsats under depotutleggingen og førte det ledende hundespannet hele veien frem mot Sørpolen. Men den siste etappen mot selve polpunktet lot han Roald Amundsen føre an, slik at det var Roald Amundsen som først nådde Sørpolen 14. desember 1911.

Hanssen var Amundsens følgesvenn gjennom 18 år og tre ekspedisjoner. Men under «Maud»-ekspedisjonen (1918–25) ble han avskjediget og hjemsendt av Amundsen, men de skal senere ha skværet opp. I 1926 ble han med det store tyske filmselskap UFA som polarekspert på «Våland» til Svalbard og Grønland. Under denne ekspedisjonen møtte han amerikaneren Richard Byrd, som tilbød Hanssen å være med på sin sørpolferd, noe Hanssen avslo.

Han pensjonerte seg i 1940 og levde i Tromsø til han ble 86 år gammel. Her var han blant annet æresmedlem i Arktisk Forening, en interesseorganisasjon som engasjerer seg i polarspørsmål.

Les mer om Helmer Hanssen på polarhistorie.no