Visste du at det er forbudt å etterlate seg avfall i Antarktis?

Alle land som er aktive i Antarktis har blitt enige om at alt avfall må sorteres og fraktes vekk fra Antarktis.
Mann og avfallspresse på Trollstasjonen i AntarktisAlt avfall kildesorteres i 11 kategorier, matavfall komposteres på stedet og alt bringes til slutt ut fra Antarktis årlig for deponering i godkjent søppelanlegg. Foto: Bertran Kiil / Norsk Polarinstitutt

Antarktis er i dag et verneområde viet fred og vitenskap (Antarktistraktaten 1959). For å kunne bevare området mest mulig uberørt og for å ivareta området som forskningsområde er det viktig å sørge for at den menneskelige aktiviteten som finner sted i Antarktis ikke påvirker miljøet. Alle aktiviteter som planlegges i Antarktis må gjennom en miljøvurdering før de kan gjennomføres. Det vil si at alle som planlegger aktivitet i Antarktis må gi en skriftlig vurdering hvor de gjør rede for alle mulige konsekvenser deres aktivitet kan ha for miljøet og hvilke tiltak de vil gjøre for å begrense slike konsekvenser (Protokoll om miljøvern til Antarktistraktaten 1991).

Det er i dag forbudt å etterlate seg noe som helst avfall i Antarktis, og det en tar med seg inn i Antarktis må en ta med seg hjem igjen. Dette gjelder også kloakk. På den norske forskningsstasjonen Troll blir avfallet sortert og transportert ut for resirkulering, gjenbruk og riktig behandling i Sør-Afrika. Det gjelder både matavfall/organisk materiale, brennbart materiale, plast, metall, glass og spesialavfall.

I tillegg til at det er forbudt å etterlate avfall er det heller ikke lov å slippe ut miljøskadelige stoffer. Utslipp fra f.eks. transportmidler, primuser o.l. omfattes imidlertid ikke av dette forbudet fordi det ikke anses å være miljøskadelig i små menger.