Visste du at den norske skuta «Norvegia» seilte rundt hele Antarktis i årene 1927–31?

Den norske hvalfangstpioneren Lars Christensen sendte ut ni ekspedisjoner til Antarktis i perioden 1926-45. Fire er kjent som Norvegia-ekspedisjonene. Under disse ble det gjort vitenskapelige undersøkelser og ukjente områder ble kartlagt, noe som bidro til at Norge nå besitter territorium på den sørlige halvkule.
Mannskapet på fjerde Norvegia-ekspedisjonNorvegia-ekspedisjonen 1930–31. Foto: Jens Eggvin / Norsk Polarinstitutt

Selfangeren «Vesleper» ble kjøpt i 1927 og døpt til «Norvegia». Den første Norvegia-ekspedisjonen (1927–28) gjenoppdaget Bouvetøya, noe som førte til at øya fikk status som norsk biland i 1930. Ekspedisjonen foretok omfattende meteorologiske og oseanografiske undersøkelser, samt forskning på krill.

Den neste ekspedisjonen med «Norvegia» (1928–29) ble den første som gikk i land på Peter I Øy, som var blitt oppdaget i 1821. Øya ble erklært norsk. De bygde en hytte på øya. Arbeidsfeltet strakte seg fra Bouvetøya til havet vest for Sør-Shetland, i sør til 71°11'S og i vest til 140°49' W.

Den tredje Norvegia-ekspedisjonen (1929–30) ble ledet av Hjalmar Riiser-Larsen. Turen gikk først til Bouvetøya, hvor det ble bygget to depothytter, en på Kapp Circoncision og en mindre på Larsøya. I tillegg ble store deler av øya kartlagt og fotografert fra luften. Deretter gikk «Norvegia» mot selve Antarktis. Den 22. desember 1929 landet Riiser-Larsen og Finn Lützow-Holm på Enderby land med fly og plantet det norske flagget. Riiser-Larsens og Lützow-Holms flyturer over Dronning Maud Land førte også til oppdagelsen og kartleggingen av Kronprins Olav Kyst og Kronprinsesse Märtha Kyst. Ekspedisjonen besøkte strekningen fra Sør-Georgia på ca. 37° W til Dronning Maud Land og havet på ca. 56° E.

Den fjerde og siste ekspedisjonen med «Norvegia» (1930–31) ble først ledet av Gunnar Isachsen, deretter Hjalmar Riiser-Larsen. Ekspedisjonens hovedoppgaver under omseilingen rundt Antarktis var å se etter hval og å foreta oseanografiske, meteorologiske og biologiske undersøkelser. Det ble foretatt en loddskuddserie rundt hele Sørishavet, en rekke banker ble funnet og meteorologiske og oseanografiske undersøkelser foretatt.

Riiser-Larsens intensjon var å fullføre flykartleggingen fra året før. Kartleggingsarbeidet førte blant annet til at Prinsesse Ragnhild Kyst ble oppdaget i løpet av ekspedisjonen. Etter at Riiser-Larsen hadde avsluttet flykartleggingen og reist hjem, dro «Norvegia» for å søke etter øya Pagoda Rock som var rapportert sett i 1845, men søket ble uten resultat. Siden var skuta innom Bouvetøya før den dro nordover via Cape Town. Den 15. mai 1931 var «Norvegia» hjemme i Sandefjord, noe som ble behørig feiret.