Visste du at radar brukes for å finne skjulte sjøer og trygge veier?

Mens leger studerer innsiden av kroppen ved hjelp av røntgen, bruker glasiologer radar til å kikke inn og under den dype, blå isen – og for å sørge for trygg ferdsel i Antarktis. 
Radar foran beltevogn i Antarktis.Foran beltevognen ser vi radaren som sikrer trygg ferdsel over breisen i Antarktis. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Som en del av den glasiologiske forskningen er radardata svært viktig. Med radar kan man tydelig se strukturene i snøen og isen, gjerne et par hundre meter ned i isen. Radar gir også informasjon om terrenget og bunnforholdene under isen.

Det finnes mange type radarer. Noen kan trekkes for hånd på sleder eller slepes etter snøskuter eller beltevogn. Andre kan monteres i fly eller helikopter, og til og med satellitter kan være utstyrt med radar.

I 2007 til 2009 reiste forskere fra den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land til Sørpolen og tilbake igjen med beltevogner og sleder. Hele veien ble istykkelse, lagdeling i isen og bunntopografi målt med radarer som ble slept etter beltevogner. For at ekspedisjonen skulle bevege seg trygt over isbreene og unngå bresprekker hadde de montert en radar foran første beltevogn. Radaren var montert og innstilt slik at den kunne «se» sprekker og hulrom i de øverste 15-20 meterne av snøen og isdekket, og dermed kunne ekspedisjonen trygt forsere farlige områder ved å styre unna dype sprekker.

Les mer om norsk-amerikanske traversen fra Troll til Sørpolen og tilbake igjen på prosjektets nettside

For skoler: Se leseaktiviteten fra naturfag.no
(tilpasset ungdomstrinnet, 8.-10. klasse)