Visste du at turistnæringa i Antarktis er i stor vekst?

Cruiseturismen i Antarktis har økt kraftig de seinere årene, men turismen har også en bieffekt på den uberørte og sårbare naturen.  
Cruiseskipet Fram i Antarktis.Turister besøker Antarktis, men det stilles krav til menneskelig ferdsel i den sårbare naturen. Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

De siste tiårene har turismen i Antarktis skutt voldsom fart og er blitt den største menneskelige aktiviteten på kontinentet. Cruiseturismen opererer hovedsakelig i områdene sør for Sør-Shetlandsøyene og de nordlige delene av den Antarktiske halvøy. Norske turoperatører står for 14 prosent av denne turismen, og det norskregistrerte cruiseskipet «MS Fram» er blant cruiseskipene i Antarktis. Men det er ikke bare cruise som lokker turister til Antarktis. Den uberørte og utfordrende naturen trigger også ekspedisjonsaktiviteter og ekstremturisme som klatre- og skiekspedisjoner. 

Dyrelivet, kulturminner og den særegne naturen er viktige kilder til opplevelser, men de mest besøkte stedene er også de mest sårbare. Menneskelig ferdsel i disse områdene kan ha skadelig effekt på kulturminner, vegetasjon og dyreliv. Uhell i form av grunnstøtinger og forlis de senere årene har også vist at Antarktis er et krevende område å drive cruiseturisme i, og at det må stilles strenge krav til operatørene.

Flere reguleringstiltak for turisme er blitt vedtatt gjennom Antarktistraktaten. Reguleringene omfatter begrensing av fartøystørrelse for landstigninger på 500 passasjerer, og at det er bare lov å ha 100 passasjerer på land til enhver tid, samt at det skal være med en guide per 20 passasjerer. I tillegg skal det bare være ett skip som opererer på en lokalitet til en gitt tid. Disse bestemmelsene er satt inn for å prøve å begrense slitasje på vegetasjon og kulturminner og begrense forstyrrelser og stress på dyrelivet. 

For skoler: Se leseaktiviteten fra naturfag.no
(Tilpasset ungdomstrinnet, 8.-10. klasse)