Visste du at Afrika og Antarktis har vært nære naboer?

For 500-600 millioner år siden ble det store superkontinentet Gondwana dannet. Dette urkontinentet besto av Antarktis, Afrika, India, Australia og Sør-Amerika.
Fjellvegg i Jutulhogget i Dronning Maud Land.Fjellvegg i Jutulhogget i nærheten av  stasjonen Troll. Magmatiske ganger forteller om rekkefølgen av hendelsene langt inne i jordskorpen gjennom tidene. Foto: Synnøve Elvevold / Norsk Polarinstitutt

Dronning Maud Land grenset på denne tiden til Afrika, Madagaskar, Sri Lanka og India. For 200 millioner år siden begynte Gondwana å bryte opp og noen deler, som f. eks. Afrika og India, begynte å drive nordover mot sin nåværende plassering.

Funn av fossiler av bregner, ferskvannsfisk, amfibier og krypdyr viser at Antarktis ikke alltid har vært dekt av is. Sannsynligvis har Antarktis vært nediset flere ganger i løpet av de siste 40 millioner årene, og det er isens eroderende kraft som har formet fjellene og landskapet slik det fremstår i dag. Utforming av fjellene er avhengig av berggrunnens sammensetning og strukturelle oppbygning. Ulike bergarter vil kunne eroderes forskjellig og harde bergarter vil kunne gi opphav til nunatakker og fjell med steile vegger som f. eks. Stabben i Antarktis. Stabben består av massiv, grovkornet syenitt som er mer resistent mot erosjon enn de omkringliggende fjellene som består av gabbro.

Geologene bruker Antarktis sine fjellformasjoner til å studere geologiske prosesser, både med hensyn på utviklingen av det gamle kontinentet Gondwana, men også for å forstå prosesser dypt nede i jordskorpen.