Visste du at det har bodd pingviner i Lofoten?

På 1930-tallet ble det gjort forsøk på å introdusere nye dyrearter i områder hvor de ikke hørte naturlig til. Reinsdyr ble fraktet fra Norge til Sør-Georgia og det ble forsøkt å innføre pingviner til Norge.
Kvinne mater kongepingvinFru Wegger mater kongepingvin ombord på hvalkokeriet «Thorshavn» 1930–31. Noen år senere ble de første kongepingvinene ført til Norge. Foto: Jens Eggvin / Norsk Polarinstitutt Reinsdyr og pelsselReinsdyr og pelssel på Sør-Georgia. Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

I 1936 ankom ni kongepingviner med D/S Neptun til Norge. Fuglene var skaffet til veie av konsul Lars Christensen som drev hvalfangst i Antarktis, og det var Landsforbundet for Naturfredning som organiserte det hele. To par pingviner (hann og hunn) ble satt ut på Røst i Lofoten og to par og en ungfugl ble satt ut på Gjesvær i Finnmark. I årene etter skulle det bli innført flere pingvinarter på Røst, nemlig gulltoppingviner og brillepingviner. Pingvinene ble satt ut på øyer hvor de hadde enkel tilgang til havet og hvor det ikke fantes rovdyr.

I årene etter ble det meldt om pingvinobservasjoner i Vest-Finnmark og langs kysten av Nordland. Dette fortsatte helt til siste observasjon i 1949. Det er usikkert om pingvinene som ble satt ut klarte å formere seg, men funn kan tyde på det. Ikke alle skjønte hva slags skapninger disse fuglene var, og en av Gjesvær-pingvinene, som i januar 1937 forvillet seg inn til en gård i Gamvik, ble slått i hjel av en kone som mente det var et «uttyske» som hadde meldt sin ankomst på gården.

I perioden 1909–1925 introduserte norske hvalfangere reinsdyr til den antarktiske øya Sør-Georgia. Dette var for å sikre mattilgang for hvalfangerne som hadde stasjoner der. Reinen klarte fint å tilpasse seg annen føde og nytt klima og har formert seg på øya. I dag er bestanden på ca. 3000 dyr, men den utgjør en trussel for økosystemet på øya, ved nedbeiting og fortregning av andre arter som sel, pingvin- og petrellarter. Nå er det planer om å skyte ned bestanden av rein på Sør-Georgia nettopp for å ta vare på de artene som naturlig hører til der.

I dag anses innføring av arter som en trussel mot miljøet. Lovgivningen i mange land straffer innføring av arter med bøter og til og med fengsel. I Antarktis må alle forskere som jobber der ha på seg nye klær og sko for å unngå at de ufrivillig innfører ukjente plantefrø. Ombord på cruiseskip som besøker Antarktis må turister som skal i land ta et «fotbad» ombord på skipet før de går i land.