Visste du at alle ekspedisjoner til Antarktis må godkjennes?

Alle norske aktiviteter i Antarktis må følge bestemmelsene i forskriften om vern av miljøet, og gjennomføres i tråd med Antarktistraktaten. 
Kongepingvin og pelsseler på Sør-Georgia.Kongepingvin og pelsseler på Sør-Georgia. Plante- og dyrelivet i Antarktis er fredet, i den forstand at det er forbudt å samle inn eller på annen måte gjøre skade på planter og dyr. Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Antarktis er det området i verden som er minst påvirket av menneskelig aktivitet, og et strengt regelverk sørger for å holde området mest mulig uberørt. Det er Antarktistraktaten fra 1959 som legger rammer for forvaltningen av kontinentet.

Norske statsborgere som planlegger ekspedisjon (eller annen aktivitet) i Antarktis må sende en melding til Norsk Polarinstitutt minst ett år før planlagt oppstart. Meldingen skal blant annet inneholde hvem som skal reise, ekspedisjonens formål og omfang, planer for opprydding og hvilke virkninger ekspedisjonen kan ha på miljøet i Antarktis. Den som er ansvarlig for virksomhet i Antarktis må før avreise ha forsikring eller stille garantier for utgifter knyttet til redningsoperasjoner og opprydding.

Flora og fauna i Antarktis er fredet, i den forstand at det er forbudt å samle inn eller på annen måte gjøre skade på planter og dyr. Forskriftene åpner for innsamling og fangst til forskningsformål etter spesifikk tillatelse. Avfall som ekspedisjoner produserer må bringes ut av Antarktis ved hjemreise. Dette er tiltak som bidrar til å bevare Antarktis som verdens største urørte villmarksområde med unike miljøkvaliteter.

Reisende til Antarktis har plikt til å gjøre seg kjent med spesielt verneverdige områder, kulturminner eller historiske steder og å følge de regler som lages for det enkelte område.

Les mer om regelverket her.