Visste du at det finnes mange likheter mellom Arktis og Antarktis?

..og det er mange forskjeller mellom de to polarområdene på hver side av kloden. Her er noen av dem!
IsbjørnIsbjørnen finnes bare i Arktis.. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt Keiserpingviner..mens keiserpingviner trives bare i sør. Foto: Harvey Goodwin / Norsk Polarinstitutt
 • I Arktis og Antarktis er det isbre, isfjell og snøstormer – og begge er blant de stedene på kloden som får minst nedbør.
 • Antarktis og Sørpolen består av landområder som er dekket av is, mens isen rundt Nordpolen i Arktis er pakkis og drivis som flyter på havet, omringet av landmasser.
 • Det er kaldere og mer vind i Antarktis enn i Arktis. Vostok i Antarktis har den laveste registrerte temperaturen med -89,2 °C (21. juli 1983).
 • Når det er sommersesong i Arktis er det vintersesong i Antarktis – og motsatt. 
 • I Arktis vokser det trær, mens Antarktis bare har lav, mose og noen få planter.
 • Arktis har urbefolkning og fast befolkning. I Antarktis er det ingen fast befolkning, kun forskere og andre som besøker kontinentet.
 • Alt tørt land i Arktis hører til ulike nasjoner, mens Antarktis er et internasjonalt område.
 • Arktis har tundra med et rikt planteliv om våren og sommeren.
 • I Antarktis fins det ingen pattedyr på land. I Arktis derimot finner vi en rekke landpattedyr, for eksempel reinsdyr, rev og moskus.
 • Både Arktis og Antarktis har sel, fugler, hvaler, fisk og krill.
 • Det er forskningsstasjoner både i Arktis og i Antarktis.
 • Arktis ble beskrevet før Antarktis. Det sies at den første langveisfarer som krysset den nordlige polarsirkelen og skrev om det sannsynligvis var grekeren Pytheas i ca. 325 f.Kr. Han kalte landområdet for Thule; her var solen midtsommers oppe hele natten. Den første som brakte underretning om land i Antarktis, var Antonio de la Roche i 1675, som fikk landkjenning av Sør-Georgia. Men den egentlige utforskningen av Antarktis begynte først med briten James Cook som krysset den sørlige polarsirkel 17. januar 1773.