Visste du at mange nasjoner har forskningsstasjoner i Antarktis?

Antarktis er et kontinent uten fast befolkning, men mange forskere tilbringer kortere eller lengre perioder på en av de 75 forskningsstasjonene som er etablert i Antarktis.
Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land.Den norske forskningsstasjonen Troll sett fra Nonshøgda. Foto: Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

Antarktis er gjennom Antarktistraktaten et kontinent som er viet til fred og forskning. Syv land har fremmet krav i Antarktis, men rundt 30 av landene som har undertegnet Antarktistraktaten sender personell til forskningsstasjoner på det Antarktiske kontinent og på den Antarktiske halvøy. Totalt finnes det så mange som 45 helårsstasjoner og ca. 30 sommerstasjoner (feltstasjoner). Norge har helårsstasjonen Troll og feltstasjonen Tor som begge ligger i Dronning Maud Land. I sommersesongen kan det være nesten 4000 mennesker i Antarktis som er knyttet opp til de ulike forskningsstasjonene.

Det er langt å reise til Antarktis. Det finnes en fast havn ved Mc Murdo stasjonen, men dette blir helt på andre sida av kontinentet fra Trollstasjonen. Skip som frakter utstyr som skal til Troll legger seg ved iskanten i Dronning Maud Land, deretter blir det en transportetappe med bandvogn fra kysten og inn til Troll. Det er mulig å fly ned til Antarktis, og det er etablert så mange som 20 flystriper. Ved den norske stasjonen Troll ligger Troll Airfield som brukes til transport av personell og utstyr i forbindelse med forskning i området. Dette er en del av luftnettverket sammen med Cape Town i Sør-Afrika og den russiske forskningsstasjonen Novolazarevskaja nordøst for Troll.

Det er mange grunner til at det forskes mye i Antarktis. Antarktis har den reneste lufta i verden, og derfor foregår det luftovervåking her som gir nøytrale måleverdier. Antarktis er det stedet på land som har lengst mørketid, og det kombinert med ekstremt tørr og tynn klar luft, geografisk plassering med himmelsørpolen i senit, lave temperaturer og minimal bakgrunnsstråling er årsakene til at Antarktis har gjort så stor suksess som observatorium for astronomi, astrofysikk m.m. Studier av det laveste nivået i næringskjeden gir forskerne bedre forståelse for miljømessig påvirkning på mennesker. Sist men ikke minst har Antarktis ingen grenser, og derfor er hele kontinentet åpent for forskning.