Fasit

Sjekk om du har svart riktig på quizen. De riktige svarene publiseres fortløpende på denne siden. Vinnere trekkes hver onsdag fra 26. oktober til 14. desember, og annonseres så snart vi har fått svar fra vinnerne med adresser.

14. desember: Teltet som Roald Amundsen og hans menn etterlot seg på Sørpolen er der enda. Men hvor dypt under snø og is tror man at det ligger?

Selv om det er lite nedbør på Sørpolplatået er reserveteltet som de etterlot seg på polpunktet beregnet til å ligge på 15–18 meters dyp i dag.

13. desember: Hva er det farligste dyret i Antarktis?

Leopardselen.

12. desember: Det finnes andre spor etter nordmenn i Antarktis – blant annet en hytte som ble oppført over ti år før Amundsens base «Framheim» ble bygd. Hvor står denne hytten og hvem satte den opp der?

Hytta som Carsten Borchgrevink bygde var den første bygningen som ble oppført på det antarktiske kontinentet, og den står fremdeles på Kapp Adare den dag i dag.

11. desember: Et norsk flyselskap deltok aktivt i den tidlige norske kartleggingen av Antarktis. Hva het dette flyselskapet?

Oppdraget ble gitt til det relativt nyopprettede Widerøe's Flyveselskap. Flyvningen ble gjort av Viggo Widerøe selv og hans team. Hans kone Solveig var også med på ekspedisjonen.

10. desember: Da Tyskland sendte avgårde sin første ekspedisjon til Antarktis var en Tromsømann om bord. Hva het han?

Paul Bjørvig, fangstmann fra Tromsø. Han deltok på mange ekspedisjoner i Arktis og Antarktis, blant annet Walter Wellmanns ekspedisjoner.

9. desember: SCAR la grunnlaget for Antarktis-traktaten, men hva står SCAR egentlig for?

The Scientific Committee on Antarctic Research. SCAR er en komité under Det internasjonale vitenskapsråd, og ble opprettet i 1958 i forbindelse med Det internasjonale geofysiske året.

8. desember: Hva heter forskningsbasen hvor den eneste minibanken i Antarktis finnes?

McMurdo Station, som ligger i McMurdo-sundet i den newzealandske kravsektoren av Antarktis.

7. desember: En tidligere norsk forskningsbase i Antarktis ble i 1959 gitt til et annet land. Hvilket land var det, og hva het basen?

Sør-Afrika. Basen het Norway Station, også kalt Fimbul.

6. desember: Hvem var den første som så det Antarktiske kontinent (det skjedde i 1820)?

Fabian Gottlieb von Bellingshausen.

5. desember: Hvem var den første profesjonelle fotografen i Antarktis, og når var han der?

Herbert George Ponting, som var med på Robert Falcon Scotts Terra Nova-ekspedisjon (1910–1913).

4. desember: Hvem var den første som krysset den antarktiske polarsirkelen (det skjedde i 1773)?

James Cook.

3. desember: Hva heter skrekkfilmen fra 1982 med handling fra Antarktis, laget av John Carpenter?

«The Thing».

2. desember: Hva heter den største aktive vulkanen i Antarktis?

Mount Erebus (3794 m.o.h.) på Rossøya.

1. desember: Hva er «Antarctic Old Fashioned» og hva består den av?

Det er en drink som består av bourbon (amerikansk whiskey), smeltet snø, Life Savers og breis fra Antarktis. Drinken ble oppfunnet av mannskapet på den amerikanske forskningsstasjonen Little America V på Rossisen i 1956-7.

30. november: Hva heter forskningsstasjonen som ligger på Sørpolen og hvem eier den?

Amundsen–Scott South Pole Station, og den eies og drives av USA.

29. november: Hva sier Antarktistraktaten om militær virksomhet i Antarktis?

Antarktis skal bare brukes til fredelige formål. Virksomhet av militær art, som opprettelse av militærbaser, militære manøvre eller prøving av våpen, er forbudt.

28. november: Norge annekterte Dronning Maud Land den 14. januar 1939, fem dager før en tysk ekspedisjon kom til området. Nazi-Tyskland la krav på deler av Dronning Maud Land i perioden 1939 til 1945. Hva kalte de dette området?

Neuschwabenland / New Swabia

27. november: En av de fire som ble med Roald Amundsen til Sørpolpunktet døde senere i sin lugar om bord på skuta «Fram». Hva het han?

Oscar Wisting.

26. november: 99 % av Antarktis er dekt av is. Hvor tykk er denne isen i gjennomsnitt?

Ca. 2000 meter

25. november: For 200 millioner år siden var Antarktis en del av et superkontinent, som i tillegg til det nåværende Antarktis inkluderte Afrika, Australia, New Zealand, India og Sør-Amerika. Hva kaller dagens paleogeografer dette superkontinentet?

Gondwana / Gondwanaland

24. november: Roald Amundsen hadde tidligere overvintret i Antarktis, i årene 1898–99. Hva het den amerikanske legen som også var med på denne turen?

Dr. Frederick Cook, som senere hevdet å ha vært første mann på Nordpolen.

23. november: Skipsrederen Lars Christensen sendte i perioden 1926–45 ut ni ekspedisjoner til Sørishavet og Antarktis. Hva het de tre skipene han brukte til dette?

«Odd», «Norvegia» og «Torshavn».

22. november: Det finnes sytten pingvinarter i Sørishavet. Men halvparten av alle pingvinene i Antarktis består av én spesiell pingvinart alene. Hva heter denne pingvinen?

Adeliepingvinen er den mest utbredte pingvinarten i Sørishavet.

21. november: Hvor stort er Antarktis, og hvor mye større blir det på grunn av havis om vinteren?

14 millioner km2, og den blir omtrent to ganger større på vinteren på grunn av havisen.

20. november: Roald Amundsen krysset Nordpolen i luftskipet «Norge» i 1926. Hvem bygde dette luftskipet?

Italieneren Umberto Nobile.

19. november: Roald Amundsen nådde de fire store geografiske målene i polarområdene. I hvilke rekkefølge gjennomførte han ekspedisjonene?

Nordvestpassasjen (1903–06), Sørpolen (1910–12), Nordøstpassasjen (1918–20), over Nordpolen i luftskip i 1926.

18. november: I 1838 skrev Edgar Allan Poe en roman om en ferd som endte opp i Sørishavet og Antarktis. Boka, som ble hans eneste komplette roman, kom til å inspirere blant annet Herman Melville og Jules Vernes forfatterskap. Hva heter hovedpersonen i boka?

Arthur Gordon Pym.

17. november: Hvem var de to første som nådde både Sørpolen og Nordpolen?

Roald Amundsen og Oscar Wisting. De nådde Sørpolen i 1911 og fløy over Nordpolen med luftskipet «Norge» i 1926.

16. november: Hvem var den første kvinnen (som vi vet om) som satte sin fot på det antarktiske kontinent?

Caroline Mikkelsen var med sin mann – hvalfangstkaptein Klarius Mikkelsen – på skuta «Torshavn» i 1935. De gikk i land på Ingrid Christensen Land i dagens australske kravsektor.

15. november: Når ble varmerekorden på Sørpolen målt, og hvor varmt var det?

-13.6 °C (7.5 °F) ble målt på Sørpolen den 27. desember, 1978.

14. november: Roald Amundsen nådde de fire store geografiske målene i polarområdene (Nord- og Sørpolen, Nordvest- og Nordøstpassasjen). Hvilke farkoster brukte han på ekspedisjonene?

Roald Amundsen og hans mannskap brukte «Gjøa» gjennom Nordvestpassasjen, «Fram» til Antarktis og Sørpolen, «Maud» gjennom Nordøstpassasjen og luftskipet «Norge» til Nordpolen.

13. november: Hvor mye større er Dronning Maud Land i flateareal enn Norges fastland?

Omtrent syv ganger større. Norge er 385 252 kvadratkilometer, mot Dronning Maud Lands 2 700 000.

12. november: Når var den siste norske hvalkokeren på fangst i Antarktis?

1968.

11. november: Roald Amundsen og hans menn startet med 52 hunder mot Sørpolen. Hvor mange hadde de igjen da de returnerte til Framheim 26. januar 1912?

Elleve.

10. november: Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, O.C. Dietrichson, Kristian Trana Kristiansen, Samuel Johansen Balto og Ole Nielsen Ravna var de første til å krysse Grønland. Hva het den neste nordmannen som krysset denne øya?

Eivind Astrup, som gikk sammen med amerikaneren Robert E. Peary i 1892.

9. november: Hva heter den norske helårlige forskingsstasjonen i Antarktis?

Troll.

8. november: Hvem nådde beviselig først til Nordpolen uten motoriserte hjelpemidler?

Sir Walter William «Wally» Herbert i 1969.

7. november: Hvor mye ville havet stige hvis all isen i Antarktis smeltet?

Omtrent 60 meter.

6. november: Når ble det første internasjonale polaråret arrangert?

1882–83. Østerrikeren Carl Weyprecht tok initiativ til året. Han ble klar over at løsningen på mange fundamentale problemstillinger innen geofysikk og meteorologi sannsynligvis ville være å finne ved polene. Videre innså han at utforskning av disse områdene krevde internasjonalt samarbeid. Norge bidro med observatorier ved Bossekop og Kautokeino.

5. november: Hvilke sju land hadde krav om landområder i Antarktis da Antarktistraktaten ble signert i 1959?

Frankrike, Storbritannia, Chile, Argentina, Australia, Norge og New Zealand.

4. november: Hvilken norsk polfarer prøvde i 1993–94 å finne teltet til Roald Amundsen på Sørpolen?

Monica Kristensen (Solås).

3. november: Jennie Darlington har en rekord i Antarktis. Hvilken?

Hun var første kvinne som overvintret på kontinentet. Darlington deltok på en vitenskapelig ekspedisjon ledet av nordmannen Finn Rønne i 1947–48.

2. november: Hva døpte Roald Amundsen området rundt Sørpolen?

Kong Haakon VII's Vidde. (Nå brukes navnet Kong Haakon VII Vidde, i henhold til gjeldende norske navnegivningsregler er genitivs-s utelatt.)

1. november: Hva er det høyeste punktet i Dronning Maud Land?

Jøkulkyrkja, med sine 3 148 meter over havet.

31. oktober: Det er langt fra vanlig å gå på ski i Hvalbukta. Men Vegard Ulvang er ikke den første fra Sør-Varanger som har gjort det. Hva heter hans to sambygdinger som har satt sine skispor der?

Ole Must og Per Savio, som begge var deltakere på British Antarctic Expedition 1898–1900, ledet av nordmannen Carsten Borchgrevink.

30. oktober: Hva het nordmannen som deltok på Robert Scotts Antarktis-ekspedisjon i 1910–13?

Tryggve Gran.

29. oktober: Hvor mange av verdens sytten pingvinarter hekker i Antarktis eller på de sub-antarktiske øyer?

Syv.

28. oktober: Hva het tromsøværingen som ledet den norsk–svensk–britiske antarktisekspedisjonen i 1949–52?

John Giæver.

27. oktober: Når etablerte Norge helårsaktivitet i Antarktis?

Den oppgraderte helårsstasjonen Troll ble åpnet i februar 2005 av H.M. Dronning Sonja.

26. oktober: Når annekterte Norge landområdet Dronning Maud Land?

Norge annekterte offisielt Dronning Maud Land ved kongelig resolusjon, vedtatt i statsråd den 14. januar 1939.

25. oktober: Hva slags dyr hadde Robert Scott håp om ville hjelpe ham mot Sørpolen?

Hester (mongolske ponnier).

24. oktober: I 1993 kom en nordmann til Sørpolen. Han ble den første som gikk dit alene på ski. Hva heter han?

Erling Kagge.

23. oktober: Hva hadde de landene som signerte Antarktistraktaten i 1959 til felles med hverandre?

Alle deltok i Antarktis under det internasjonale geofysiske år (IGY) i 1957-58.

22. oktober: Hvor mange land signerte Antarktistraktaten i 1959?

Tolv. (Argentina, Australia, Belgia, Chile, Frankrike, Japan, New Zealand, Norge, Sør-Afrika, Sovjetunionen, Stor-Britannia og USA.)

21. oktober: Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting ble de fem første på Sørpolen. Hvem var den sjette nordmannen som kom til dette geografiske punktet?

Bernt Balchen fra Kristiansand, som sammen med amerikanerne Richard Byrd, Harold June og Ashley McKinley fløy til Sørpolen i et Ford 4-AT Trimotor-fly i 1929.

20. oktober: Når kom Roald Amundsen første gang til Antarktis?

I 1898, på «Belgica»-ekspedisjonen som varte fra 1897 til 1899. Dette var den første ekspedisjonen som overvintret i den antarktiske havisen.

19. oktober: Hva er den laveste temperaturen som er målt på jordas overflate? Og hvor var det?

-89,2 °C, på Vostokstasjonen i Antarktis.