Visste du at norske forskere oppholdt seg i Antarktis fra 1956 til 1960 – noe som fikk stor politisk betydning?

I 1939 annekterte Norge en del av det antarktiske kontinent, Dronning Maud Land. Men for at dette kravet skulle være gjeldende ble det i 1956 på tide å vise tilstedeværelse på kontinentet.
Operasjon Pingvin, flykartlegging av Dronning Maud LandOperasjon Pingvin: Flykartlegging av Dronning Maud Land. Foto: John Snuggerud / Norsk Polarinstitutt

Den norske Antarktisekspedisjon 1956–60 ble organisert av direktør Harald Ulrik Sverdrup ved Norsk Polarinstitutt. I løpet av de tre årene ekspedisjonen varte ble det samlet inn mye forskningsdata. Ekspedisjonen fikk også stor politisk betydning, og var med å sikre Norge en fremtredende posisjon i fremforhandlingene av Antarktistraktaten som ble signert i desember 1959.

Basen til ekspedisjonen ble plassert på Märtha Kyst i Dronning Maud Land, 35 km inne på isen og fikk navnet Norway Station, og inntil 14 deltakere og 42 grønlandshunder holdt til der de neste årene. Ekspedisjonsleder var Sigurd Helle. Deltakerne jobbet skift med innsamling av forskningsdata, og det var ikke mange fridager de unte seg i løpet av de tre årene de var der.

I november 1957 la et feltparti med fire deltakere, ni hunder og to beltedrevne traktorer av gårde mot fjellheimen i sør-øst. De var tungt lastet med 2–3 sleder etter hver traktor og skulle over til dels farlige områder – Jutulstraumen, med mye bresprekker. Målet var fast land – fjellpartiet Fimbulheimen – hvor de skulle gjøre studier på is og isbevegelse, og foreta triangulering, for å få nødvendige data til å utarbeide kart over området. Etter 20 mil skjedde ulykken. En traktor forsvant i en bresprekk, og det var så vidt sjåføren berget seg. Resten av turen måtte de klare seg med kun én traktor. Det var et stort tap, og innebar at resten av utstyret måtte fraktes i flere vendinger, men de nådde fram til fjellene. Her laget de et hoveddepot som de jobbet seg ut fra med hundespann. De fikk gjort sine undersøkelser og vendte tilbake til hovedstasjonen etter fem måneder, alle i god behold.

Sommersesongen 1958–59 ble det sendt ned et flyteam på 12 personer fra Luftforsvaret (inkludert tre fra Polarinstituttet) som foretok flyfotografering i Dronning Maud Land. Skråbildene skulle brukes i kartlegging av området. I løpet av en måned ble store områder kartlagt med de to Otter-flyene.