Visste du at det finnes elver av is?

Isstrømmer, som disse elvene kalles, transporterer is fra indre strøk i Antarktis til kysten hvor de kalver som isfjell eller smelter under isbremmer.
Isbreen Jutulstraumen i Dronning Maud Land, AntarktisJutulstraumen i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Olav Orheim / Norsk Polarinstitutt

Man kan sammenlikne en isstrøm med en elv fordi de har hastigheter som er mye høyere enn omgivelsene. Isstrømmer er det største sluket av masse fra innlandsisen i Antarktis, da smelting i kystområdene er svært liten. Isstrømmene kan bli opp til 50 km brede, 2 km tykke og kan strekke seg over hundrevis av kilometer.

Jutulstraumen er den viktigste isstrømmen som transporterer is fra Dronning Maud Land og ut i havet. Den drenerer et område på 124 000 kvadratkilometer, som kan sammenliknes med 1/3 av Norges totale areal. Hastigheten på isstrømmen i Jutulstraumen er omtrent 1 kilometer per år.

For glasiologer er opplysninger om hastigheten til isen svært viktig for å forstå karakteristiske egenskaper i den flytende isen og å kunne regne ut hvor mye is som forsvinner fra det indre av Antarktis.

Hastigheten måles ved å bore en aluminiumsstake ned i snøen. Posisjonen til staken blir bestemt med en GPS-mottaker som blir plassert oppe på staken i en tidsperiode som er lang nok til å få posisjonen ved hjelp av satellitter. Gjentar en disse målingene etter en bestemt tidsperiode, kan en bestemme distansen som staken har beveget seg i dette tidsrommet og dermed hastigheten.

Den raskeste isstrømmen finnes på Grønland (Sermeq Kujalleqs) og den beveger seg omtrent 14 kilometer i året, på sommeren er den raskest med opptil 40 meter i døgnet.