Sluttspurt

Vi skal slutte å klage på føret, men det er mulig at det å gå 50 kilometer på ski er langt lettere andre steder i verden. Hos oss tok det nesten et døgn. Vi har med andre ord snudd opp ned på vår vante rytme og går det vi makter for å rekke Sørpolen den 14. Vi har to dager og 80 kilometer igjen. Det bør være mulig.
Kart over Antarktis: Amundsens rute til SørpolenSjefen har fremdeles et lite forsprang, og vi går for harde livet for å ta ham igjen! Foto: Norsk Polarinstitutt / Google Earth

Helmer Hanssen skrev en gang ar «teosofene lærer visstnok noe om at vi etter døden kommer til å gå igjen i en annen skikkelse, og jeg for min del vil inderlig håpe at jeg ikke kommer til å gå igjen som trekkhund på polarekspedisjoner». I dag har dette utsagnet blitt omskrevet til at det heller ikke ville vært noe særlig å bli gjenfødt som en moderne polfarer med stadig tidsnød.

Posisjon: S 89 16.826, W 178 15.363
Temperatur: -30 °C
Vind: Vindstille
Høyde over havet: 2960 meter
Dagens distanse: 50 km
Bak Amundsen: 22 km
Total tilbakelagt distanse: 1231 km
Igjen til Sørpolen: 80 km