Kappløpet gjenskapes av britene selv

Etter hvert som dagene går og ventetiden forlenges hoper det seg opp med ekspedisjoner i Punta Arenas. Igår fikk vi besøk av Lt Col Henry Worsley MBE og hans menn. Lt Col Worsley er leder for «The Scott-Amundsen Centenary Race 2011-12». Dette er den eneste britiske markering av Scott/Amundsen-jubileet som finner sted i Antarktis. Her skal to grupper, begge fra The British Army, gå om kapp til Sørpolen. Den ene følger Amundsens rute og den andre Scotts. Tre mann i hver gruppe. Unsupported. Prins William er prosjektets høye beskytter. De er på utflygingen etter oss, når nå det måtte finne sted…
Norske og britiske polfarere deler informasjon og diskuterer rutevalgNorske og britiske polfarere deler informasjon og diskuterer rutevalg. Foto: Harald Dag Jølle / Norsk Polarinstitutt

Britene ønsket egentlig et kappløp med en tilsvarende gruppe fra det norske forsvaret. I Norge var det imidlertid ingen som tente på ideen, så nå konkurrerer de i stedet mot seg selv. Mens Norge bevisst har tonet ned kappløpsdimensjonen under 100-årsmarkeringen, gjør britene altså det motsatte.

Amundsen-laget til Worsley vil ha samme startsted som oss. Men ettersom de både skal starte etter oss og kommer til å ha tyngre pulker, må vi tro at vi ikke kommer til å møtes inne på isen. Man kan ikke annet enn å beundre britenes pågangsmot. Selv om lederne for begge gruppene har gått på ski til Sørpolen tidligere, har flere av de andre bare noen få dagers skierfaring. Lagets eneste skitur sammen var en uke på Femund sist januar.

Ekspedisjonen bærer med seg polarmedaljen som Lawrence Oates fikk post mortem av kong George i 1912. Oates var mannen som reiste seg og gikk ut av Scotts telt med ordene «I am just going out and may be some time». Det er nesten så man kan føle ånden av de dødsdømte engelskmennene når den lille esken åpnes og medaljen avdekkes.

I god engelsk tradisjon skal ekspedisjonen også bedrive charity, dvs. pengeinnsamling til et godt formål. De to lagene håper å få inn én million kroner til The Royal British Legion og rekonvalisering av soldater skadet i krig.

Lt Col Henry Worsley MBE:

– We are not only attempting this slow and brutal challenge in the honour of Captain Scott and Amundsen, but also as a tribute to the men and women of the Armed Forces who have served and continue to serve Britain in duty and often, sacrifice.

Det er fortsatt forskjell på norsk og engelsk ekspedisjonstradisjon…