Uvær

Dette var dagen vi skulle ha startet på de siste 500 km til Sørpolen. Det satte været en stopper for. I løpet av natta økte vinden og det var ikke forsvarlig å legge ut på tur. Til det var risikoen for forfrysninger for stor.
To telt i snøfokk.Værfast ved depotet. Foto: Norsk Polarinstitutt

Selv om vi har en rolig tilværelse i teltet høres tung pusting fra teltkameraten ved beskjedne bevegelser. Også Amundsen opplevde høyden: «Når jeg skulle vende meg i posen, måtte jeg gjøre det avdelingsvis for ikke å miste pusten. For å komme rundt måtte jeg trekke noen ekstra åndedrag. At mine kamerater hadde det på samme måte, behøvde jeg ikke å spørre om. Hørselen var tilstrekkelig.» Vi kjenner oss igjen.

På grunn av jordrotasjonen er atmosfæren tynnere ved polene enn ved ekvator. En tynnere atmosfære fører til lavere trykk og mindre oksygen i polarområdene sammenlignet med samme høyde på lavere breddegrader. På en gitt høyde over havet vil oksygenmengden derfor være ulikt fordelt avhengig av hvor på kloden man befinner seg. Det gir seg merkbare utslag. For eksempel tilsvarer 3000 moh i Antarktis ca. 3550 høydemeter i Himalaya. Bestiger man det høyeste fjellet i Antarktis, Mount Vinson (4892), tilsvarer det rett over 6000 meters høyde i Himalaya.

De siste dagene har vi steget fra havnivå og til ca. 3000 meter over havet. Motbakkene har tatt på, men fra nå og resten av turen vil vi bare ha 62 % oksygen å puste inn sammenlignet med ved havnivå.

Posisjon: S 85 39.473, W 169 36.203
Temperatur: -27 °C
Vind: 12-16 m/s fra sørøst
Høyde over havet: 2800 meter
Dagens distanse: 0 km
Bak Amundsen: 108 km
Total tilbakelagt distanse: 812 km
Igjen til Sørpolen: 499 km