Roald Amundsens dagbok fra hans Sørpolen-ekspedisjon

Under sin ekspedisjon til Sørpolen i 1911 førte Roald Amundsen dagbok. Her kan du følge ham og resten av ekspedisjonen fra dag til dag 100 år etter. Du kan også lese en nettversjon av Amundsens originale dagbok.

Freda 15 decbr.

onsdag 14. desember 2011

Så rakk vi da fremm å fikk plantet vårt flagg på den geografiske sydpol – Kong Håkon VII’s Vidde. Gudskjetakk!

Torsda 14 decbr.

tirsdag 13. desember 2011

Fint vær i hele fmd. Skjyet åverr efter att vi hadde fått høiden å kåmm me snebyger fra SO.

Onsda 13 decbr.

mandag 12. desember 2011

Vår fineste dag hæråppe. Vi har hatt de stille en stor del a dagen – me brennenne solskjinn. Føre å terrenne har værrt de samme.

Tirsda 12 decbr.

søndag 11. desember 2011

Prekti vær. Nessten stille å dels klart. Ca −25°. Samme fine terrenn å føre.

Manda 11 decbr.

lørdag 10. desember 2011

Fint vær ijenn. Liten SSEli bris me −28°. Dels helt klart. Dels noen fårrbigåenne tåkedåtter. Stor prekti ring runnt solen.

Sønda 10 decbr.

fredag 09. desember 2011

Prekti vær idag −28°. Bris fra Skanten å tindrenne klart. Litt kjøli har de værrt å gå imot me di såre ansikter menn ikke noe å snakke åmm.

Lørda 9 decbr.

torsdag 08. desember 2011

Har ligget åver idag, vilt åss ut å jort åss klare fårr de sisste anngrep. Vi har nedlakt depot hær fårrå letne sleerne. HH behåller sin slee ufårrandret, mens de to andre letner.

Freda 8 decbr.

onsdag 07. desember 2011

En a våre store dage. De så ikke helt uvanli ut till måren – tykt å usiktbart, såmm vanli. Menn vinnen hadde løiet meget a i nattens løp. De lille grann såmm var kåmmen fra NE.

Torsda 7 decbr.

tirsdag 06. desember 2011

Samme vær. Stærk nedbør. Himmel & horisont i ett. Kann absolut intet se.

Onsda 6 decbr.

mandag 05. desember 2011

I fullstendi blinne har de gått i hele dag. Unner sånne åmmstendigheter må HH kjøre fårrann me sitt spann. Hass & jei, såmm ellers skall avløse hinannen, fårrå gå fårrann, kann i sånnt vær ikke gå, da vi bare uavladeli detter i fokskavlerne.

Tirsda 5 decbr.

søndag 04. desember 2011

Har gått fullstendi i blinne i hele dag. Bris fra N me tett tykke å større, mere jemmelignenne nedbør enn jei ennu har sett de i disse eine.

Manda 4 decbr.

lørdag 03. desember 2011

Vi har værrt heldie såmm vanli. Vinnen sprang – efter å ha blåst stårm fra SE – åver till N å løiet å klarnet. Vi var ikke sene åmm å kåmme ut å aste. De var «Fandens dansegulv» vi først måtte åver. Speilblank is me jennfyllte sprekker hist å hær.

Sønda 3 decbr.

fredag 02. desember 2011

Hadde egentli bestemt åverliggedag. Menn da de løiet utåver fmd. ble vi enie åmm å se på’n.

Lørda 2 decbr.

torsdag 01. desember 2011

Ett stivnet hav ligner «vidda» vor vi nu reiser åver – en velvet kuppel a is. Sprokkett åpp i ganske små jennlokkete sprekker. Enkelte små fokskavler ligger bortåver. Ypperli føre fårr en skjøiteløper, men desværre ytterst slett fårr våre hunner å ass sell.

Fredag 1 decbr.

onsdag 30. november 2011

Vor åfte har jei i grunnen ikke åplevet, att en dag, man intet ventet a, brakte meget. – Kuling fra SO inatt å till måren, mer fok å temmeli usiktbart. Jei hadde hallveis bestemt viledag fårr bikjerne. Men – i ett lite løienne – ble vi allikevel enie åmm å kåmme aste å fårsøke’n.

Torsdag 30 novbr.

tirsdag 29. november 2011

Tåken har endli jitt sei i nattens løp. Deili, fin måren. Tindrenne solskjinn & klart. De store, nye lann lå der belyst i mårensolens stråler – ett vidunderli eventyr i blått & vitt.

Onsda 29 novbr.

mandag 28. november 2011

Tåke, tåke. – Tåke ijenn å tåke. Dærtill fin nedbør såmm jør føre umuli. Stakkars dyr. Di har stritt hårrt fårrå få sleene fremm idag.

Tirsda 28 novbr.

søndag 27. november 2011

Temmeli vållsåmme kastevinne inatt fra Nkanten. Vi var såmm vanli igang ve 8 tiden. Men være var ikke første sårrt. Skådde & nedbør. Litt sol inn imellem.

Manda 27 novbr.

lørdag 26. november 2011

De sto ett lite gløtt inatt kl.3 å vi var da ute å unnersøkte fårrhållene. Vi lå mitt i en bakke me temmeli bratt avfall i kursretningen.

Sønda 26 novbr.

fredag 25. november 2011

Tværtimot å bedre sei antok NEten i nattens løp stormkarakter. De løiet noe utåver måren, men stiv kuling me tett fok var de allikevel da vi tørnte ut kl.8.

Lørda 25 novbr.

torsdag 24. november 2011

Har måttet ligger åver idag åsså. Samme kuling fra NE me høi tett fok.

Freda 24 novbr.

onsdag 23. november 2011

Kulingen hadde gått NEli å løiet litt till måren.

Torsda 23 novbr.

tirsdag 22. november 2011

Kulingen har vedvart i hele dag.

Onsda 22 novbr.

mandag 21. november 2011

Vi hadde vållsåmme kastevinne inat. Ganske stille till måren. Kuling fra OSO retv. till midda me tett driv.

Tirsda 21 novbr.

søndag 20. november 2011

Så vannt vi da frem. Vi ligger på plateauet i 10 600 f.h.

Manda 20 novbr.

lørdag 19. november 2011

HH & Bj hadde funnet udmærket vei frem åpåver breen. Det var mange huller å gap, men fannt vi goe broer åveralt.

Sønda 19 novbr.

fredag 18. november 2011

Fårtsatte åpstigningen. Di første bratte kneiker ledet åp til de øverste pass mellem de nærmeste kjystfjelle. De ligger ca. 4000 f. høit.

Lørda 18 novbr.

torsdag 17. november 2011

Bejynte imårres åpstigningen. Den ligger i misv NEtE¼E. Hunnene har prestert ett arbeide idag, såmm har oversteget mine høieste fårhåbninger.

Freda 17 novbr.

onsdag 16. november 2011

En bejivenhetsrik dag. Den igår åmtalte bølge kåm vi snart til. Den var meget høi – efter barometer – 300 f.

Torsda 16 novbr.

onsdag 15. november 1911

Fint vær i hele dag. Liten SOli bris -24° og fullstendi klart. Det kjennes nokså bitenne ut allikevel i fjese og unngår vi ikke små frostsår hist og hær.

Onsda 15 novbr.

tirsdag 14. november 1911

Samme tykke lå over idagmårres, men så drog den sei heldivis med liten SOli bris bort. Atter hadde vi det hærligste syn for os.

Tirsda 14 novbr.

mandag 13. november 1911

Hørte ikke leven i isen inatt. Ingen sprekker at se. Desværre hadde det lykkes den lille svake Nlie bris at tvinge tåke inn.

Manda 13 novbr.

søndag 12. november 1911

Samme hærlie vær. Ganske liten bris fra NNO kanten.

Sønda 12 novbr.

lørdag 11. november 1911

Fint vær. Lite pust fra NV. Dels klart, dels overskjyet. Himlens utseenne veksler meget hurti. Noen få øieblikke og alt ær forandret.

Lørda 11 novbr.

fredag 10. november 1911

Strykenne har det gått idag over store, blanke flater. Hunnene har formeli galåpert. Endel småskavler er det, men forresten slet.

Freda 10 novbr.

torsdag 09. november 1911

Overliggedag. – Hadde storm fra S inatt. Det blåste gått. Løiet av ut på natten. Tok i middags høiden.

Torsda 9 novbr.

onsdag 08. november 1911

Samme fine vær. Vi så igår noen skydotter i SVmarken, men tenkte ikke noe større over det.

Onsda 8 novbr.

tirsdag 07. november 1911

Samme hærlie vær, tereng & føre. – Det går som en vinn hen over den endeløse, flate sneslette, kun avbrutt av og til av lange svake bølgedannelser med lengderetning i O-V.

Tirsda 7 novbr.

mandag 06. november 1911

En prekti dag helt ijennem. Fint vær -19°. Klart med et ganske lite heng fra SSO.

Manda 6 novbr.

søndag 05. november 1911

Skjønnere vær kan ikke forekomme. Blikkenne stille. Tindrenne solskjinn og deili varme ca -14 °C. Bikjene ligger alle utstrakte og koser sei.

Sønda 5 novbr.

lørdag 04. november 1911

Kl. 4 imårres kom solen frem et øieblik og vi var heller ikke sene om at komme ut av posene.

Lørda 4 novbr.

fredag 03. november 1911

Den Slie vinn løiet inatt. Utpå mårensiden jikk den Nli og tyknet til.

Freda 3 novbr.

torsdag 02. november 1911

Sli bris med stærk, lav fok. Føre har vært overårdentli tunkt og bikerne har slitt forat få sleene frem.

Torsda 2 novbr.

onsdag 01. november 1911

Liten bris fra SSO -34½°. Den kjentes nokså kjøli ut til at bejynne med. Men man venner sei til alt.

Onsda 1 novbr.

tirsdag 31. oktober 1911

Satte avste i tett tåke. De ble en bevegett marsch vi fikk.

Tirsda 31 oktbr.

mandag 30. oktober 1911

En hærli viledag på 81°. Stille og klart.

Manda 30 oktbr.

søndag 29. oktober 1911

Kuling inatt med tett fok. Løiet utover morgen. Vi tørnte til som vanli kl.6 og var færdi til avgang ved 8-tiden.

Sunda 29 oktobr.

lørdag 28. oktober 1911

Hærli vær. Liten NVli bris. Klart -19.0°. Litt løsere sne idag. Ingen skavler. Udmærket føre. Friske bikjer. Alt vell.

Lørda 28 oktbr.

fredag 27. oktober 1911

Kuling i hele natt & hele dag fra SO med tett fok. Har værrt nøtt til at ligge stille.

Freda 27 oktbr.

torsdag 26. oktober 1911

Fårtsatte i samme glimrenne vær. Blikkenestille & klart. Slett & fint uten en skavvel. Ypperli føre.

Torsda 26 oktbr.

onsdag 25. oktober 1911

NVli bris. Klart. Hærli vær for kjøring.

Onsda 25 oktbr.

tirsdag 24. oktober 1911

Dagen tilbrakt i ro. Hunnerne i full vigør. Reiser imorgen videre S.

Tirsda 24 oktbr.

mandag 23. oktober 1911

Ren gris inatt. Nli vinn – snefok & nedbør.

Manda 23 oktbr.

søndag 22. oktober 1911

Åverskjyet å usiktbart da vi startet kl.8 f. Litt efterhånnen klarnte det av i zenit, men hele horisonten runnt tykk.

Sønda 22. oktobr.

lørdag 21. oktober 1911

Tykkt. Stiv bris fra SO. Snefall & fok. De var ikke noen fin dag å reise på.

Lørda 21 oktobr.

fredag 20. oktober 1911

Kuling inatt fra O. Løiete noe ut på fmd. Kåmm aste kl10f.

Freda 20 oktobr.

torsdag 19. oktober 1911

Endli kåmm vi da avste.